privacyverklaring

De Boskabouter, gevestigd aan Noorderweg 1, 9363 AJ Marum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02079517, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Boskabouter Noorderweg 1 9363AJ Marum Tel: 0594641661 E-mailadres: kinderopvang.deboskabouter@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Boskabouter verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van deze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan de Boskabouter haar dienstverlening niet uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: * Naam * Adres * Geslacht * Geboortedatum * BSN nummers * Telefoonnummers * E-mailadressen * Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij bijvoorbeeld correspondentie

Deze gegevens mogen wij gebruiken, omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

De Boskabouter verwerkt uw persoonlijke gegevens om: * Contact met u op te kunnen nemen, indien nodig om deze dienstverlening uit te kunnen voeren * De conform gesloten overeenkomst afgesproken dienstverlening uit te kunnen voeren. * Uw contracten, overeenkomsten, verklaringen, facturen en enige vorm van communicatie te verzamelen of naar u op te sturen. * Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld, gegevens die wijj nodig hebben voor onze belastingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Boskabouter stelt geen profielen van u op en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

De Boskabouter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden fysiek en/of digitaal door de Boskabouter opgeslagen en gearchiveerd. De Boskabouter zal de ouder/kind gegevens conform de richtlijnen tot 2 kalenderjaren na beëindiging van het contract bewaren en financiële gegevens tot 7 kalenderjaren na beëindiging van het contract. Na deze termijn zal uw dossier vernietigd worden door de Boskabouter.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Boskabouter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Boskabouter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De Boskabouter deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden: gastouderbureau, overheidsinstanties (w.o. belastingdienst), leveranciers van administratieve en financiële software, partijen die betalingen verwerken, boekhouder.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DE website van de Boskabouter gebruikt wel First-party cookies en geen Third-party cookies. First-party cookies worden door de website zelf gezet eb kunnen alleen door de website zelf worden gelezen. Third-party cookies worden door derden, zoals adverteerders geplaatst. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het Help-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren. Als u geen cookies accepteert, kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Het weigeren van cookies heeft ook niet tot gevolg dat er geen advertenties meer getoond worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op afscherming van uw persoonsgegevens, het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Boskabouter Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar een, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw dossier indien gewenst afhalen bij de Boskabouter. Eventueel verzenden van uw dossier zal via aangetekende post geschieden. De verzendkosten zullen bij u in rekening worden gebracht. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kinderopvang.deboskabouter@gmail.com. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSNnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Boskabouter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Boskabouter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe hebben wij o.a. onze computerapparatuur voorzien van beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall, onze elektronische systemen beveiligd met wachtwoorden. Het pand waarin de persoonsgegevens worden bewaard is beveiligd met brand en rookmelders. Dossiers en back up van documenten worden bewaard achter slot en grendel. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kinderopvang.deboskabouter@gmail.com. We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid

De Boskabouter behoudt zich het echt voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Contact

Contact over deze privacyverklaring, kinderopvang.deboskabouter@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s