2021

Januari

Een nieuw jaar. We hebben nog steeds een lockdown, dus de schoolgaande kinderen gaan niet naar school. Als ze hier zijn, dan moeten ze ook school doen. Zitten ze in de keuken, omdat het daar lekker rustig is. Ze missen school wel en dan vooral het contact met elkaar. Na “school” gaan we meestal een stukje wandelen. Even frisse lucht inademen en uitwaaien. Als ze dan nog zin hebben gaan we knutselen of spellen.

robots

De jongere kinderen vermaken zich altijd prima. Ze spelen met elkaar en we gaan regelmatig aan de wandel. Even naar de eenden is altijd leuk. Of lekker stampen in de plassen, met laarzen aan natuurlijk.. Ook hebben we weer geknutseld. Onder andere deze sneeuwpoppen.

We hebben vanuit de Boskabouter uitzicht op een vogelhuisje met voer. Regelmatig kijken we naar de vogels en vertel ik welke vogels we zien. Zo zagen we pimpelmeesjes en koolmeesjes. Op een dag zei ik: “Kijk een roodborstje!” Waarop een van de kinderen zei: “Waar is dat rookworstje?” šŸ™‚

Februari

De basisscholen gaan weer open. Het is fijn voor de kinderen, dat ze hun klasgenootjes weer kunnen zien. Het blijft oppassen geblazen, de corona is nog niet verdwenen. Hier bij de Boskabouter gaat alles nu weer als vanouds. De grote kinderen naar school en de kleintjes spelen er lustig op los. En wat een feest is het als het ook nog gaat sneeuwen!

Maart

Opeens was de winter voorbij en kregen we een paar dagen prachtig lenteweer. Helaas maar heel even, want daarna werd het weer koud. We hebben een nieuwe bank aangeschaft. De oude bank mochten de kinderen slopen. Ik kan jullie vertellen, dat dat een klein feestje was. In no time was het ding buiten en gesloopt! En de nieuwe erin gezet. De oude kussens houden we nog even om te chillen buiten. Dan liggen de oudere kinderen erop met fleecedekens, een muziekje erbij en ze hebben lol.

April

  • April doet wat hij wil. Dat doen we hier ook. Van alles en nog wat. Binnen en buiten. We hebben nieuwe zagen gekocht. Ze lijken echt, maar dat is natuurlijk niet zo. De jongens vinden het prachtig! Ze zagen heel wat af.

Mei

In mei komt de lente echt op gang. Horen we de vogels fluiten en zien de lammetjes in de wei. We konden ze dit jaar vanuit de tuin zien. Ook zien we de bloemen en planten weer groeien. het wordt weer groen om ons heen. Heerlijk!

Juni

De zomer wil niet erg vlotten dit jaar. Het is jammer, maar we vermaken ons prima! Slakken zijn er dit jaar in overvloed. Die worden ook veel gezocht door de kinderen. Voor dat de kinderen naar huis gaan, worden de slakken in het speelhuisje gezet, ze moeten tenslotte de nacht overleven. En mocht het gaan regenen, dan zitten ze droog. Alleen de volgende dag! Als je dan in het huisje komt zitten er overal slakken šŸ™‚

Juli/Augustus

De zomervakantie is in zicht. Ik hou ervan. Even niet op de tijd letten. We waren veel buiten. Hoewel de zomer dit jaar wat nat en fris is. De poppenkast hebben we ook gebruikt. Het is zo leuk om je verhaal te bedenken en het te spelen met de poppen, die soms van je handen af vallen…Kinderen gaan helemaal op in het verhaal. Het is heerlijk om te zien hoe zij hun verhaal maken en dat met de poppen tot uitvoer brengen.

privacyverklaring

De Boskabouter, gevestigd aan Noorderweg 1, 9363 AJ Marum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02079517, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Boskabouter Noorderweg 1 9363AJ Marum Tel: 0594641661 E-mailadres: kinderopvang.deboskabouter@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Boskabouter verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van deze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan de Boskabouter haar dienstverlening niet uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: * Naam * Adres * Geslacht * Geboortedatum * BSN nummers * Telefoonnummers * E-mailadressen * Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij bijvoorbeeld correspondentie

Deze gegevens mogen wij gebruiken, omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

De Boskabouter verwerkt uw persoonlijke gegevens om: * Contact met u op te kunnen nemen, indien nodig om deze dienstverlening uit te kunnen voeren * De conform gesloten overeenkomst afgesproken dienstverlening uit te kunnen voeren. * Uw contracten, overeenkomsten, verklaringen, facturen en enige vorm van communicatie te verzamelen of naar u op te sturen. * Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld, gegevens die wijj nodig hebben voor onze belastingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Boskabouter stelt geen profielen van u op en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

De Boskabouter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden fysiek en/of digitaal door de Boskabouter opgeslagen en gearchiveerd. De Boskabouter zal de ouder/kind gegevens conform de richtlijnen tot 2 kalenderjaren na beƫindiging van het contract bewaren en financiƫle gegevens tot 7 kalenderjaren na beƫindiging van het contract. Na deze termijn zal uw dossier vernietigd worden door de Boskabouter.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Boskabouter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Boskabouter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De Boskabouter deelt uw gegevens met de volgende categorieƫn derden: gastouderbureau, overheidsinstanties (w.o. belastingdienst), leveranciers van administratieve en financiƫle software, partijen die betalingen verwerken, boekhouder.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DE website van de Boskabouter gebruikt wel First-party cookies en geen Third-party cookies. First-party cookies worden door de website zelf gezet eb kunnen alleen door de website zelf worden gelezen. Third-party cookies worden door derden, zoals adverteerders geplaatst. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het Help-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren. Als u geen cookies accepteert, kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Het weigeren van cookies heeft ook niet tot gevolg dat er geen advertenties meer getoond worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op afscherming van uw persoonsgegevens, het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Boskabouter Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar een, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw dossier indien gewenst afhalen bij de Boskabouter. Eventueel verzenden van uw dossier zal via aangetekende post geschieden. De verzendkosten zullen bij u in rekening worden gebracht. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kinderopvang.deboskabouter@gmail.com. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSNnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Boskabouter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Boskabouter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe hebben wij o.a. onze computerapparatuur voorzien van beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall, onze elektronische systemen beveiligd met wachtwoorden. Het pand waarin de persoonsgegevens worden bewaard is beveiligd met brand en rookmelders. Dossiers en back up van documenten worden bewaard achter slot en grendel. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kinderopvang.deboskabouter@gmail.com. We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid

De Boskabouter behoudt zich het echt voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Contact

Contact over deze privacyverklaring, kinderopvang.deboskabouter@gmail.com

2020

December

Sinterklaas is weer in het land. Zo spannend allemaal! En zo’n leuke tijd! Liedjes zingen en cadeautjes bij de kachel.

En dan is het opeens bijna Kerst. En een lockdown , die een paar dagen voor de kerstvakantie ingaat. Dus merken we er nog niet heel veel van. Sommige ouders hebben vakantie, dus niet alle kinderen komen. Het is rustig, maar we vermaken ons prima met het maken van kerstknutsels.

November

Het is herfst en het begin van een drukke tijd. We beginnen met Sint-Maarten. En daarna hollen we pompoenen uit. Een vies werkje vind ik. maar het resultaat mag er zijn!

Oktober

Het is inmiddels oktober. Onderweg uit school hebben we kastanjes, beukennootjes en eikels verzameld. We hadden twee tassen vol! Wat waren ze zwaar! We hebben de tassen geleegd op de tafel. En al dagen wordt er met de herfstvruchten gespeeld. Er worden spinnenwebben gemaakt, poppetjes, huizen. Ze worden zelfs in het keukentje “gebakken en gekookt”.

In de Boskabouter hangen en staan allerlei herfst dingen. Zoals bijv: een slinger met spinnenwebben. Of zoals een jongen zei: “wat veel spinnenmeppers Jose”!

Ondanks de regen, spelen we toch nog wel eens buiten. Compleet ingepakt, dat wel dan. Want nat worden willen we niet šŸ™‚ Ik heb hier wel laarsjes en regenkleding. En wat is er nu leuker dan lekker in de plassen stampen!!

September

Toch maar een nieuwe website gemaakt. De oude kon ik niet meer inkomen…. Deze lijkt best wel op de oude, heb ik expres gedaan, zodat het duidelijk is, dat ze bij elkaar horen. De herfst is aangebroken. Persoonlijk ben ik meer een lente en zomermens. Ik mag graag buiten zijn en hou van de warmte. We zijn nu vaker binnen en maken het natuurlijk wel gezellig. Zodra het kan, gaan we naar buiten. Even wandelen of gewoon buiten spelen. Ook maken we knutsels. Altijd heel leuk om te doen. Dit keer hebben we slakken en vosjes gemaakt. Hoewel ik vind, dat de vosjes wel een beetje een eekhoornstaart hebben:) Zie hierboven.

Kinderopvang De Boskabouter

Noorderweg 1; 9363 AJ Marum ; tel: 0594-641661; e-mailadres: kinderopvang.deboskabouter@gmail.com

Kinderopvang waar het kind centraal staat

Kinderopvang de Boskabouter biedt flexibele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar.

De Boskabouter bestaat ruim 17 jaar.

De Boskabouter staat geregistreerd in het LRK onder nummer: 493687634

De Boskabouter heeft een aparte opvangruimte, aparte slaapkamer en een fijne veilige speelruimte buiten.

De Boskabouter is een vorm van gastouderopvang, aangesloten bij gastouderbureau InZicht en gastouderbureau Voor Elkaar, zodat u, als vraagouder, kinderopvangtoeslag krijgt. De opvang is in kleine groepen, zodat de kinderen volop aandacht krijgen. Er kan gespeeld worden met allerlei speelgoed, er kan geknutseld worden en zodra het weer het toelaat gaan we naar buiten.

De kinderen worden naar school gebracht en weer opgehaald.